Gravsteder i Odalen

 

Nord-Odal

 

Sand kirke

Mo kirke

Trautskogen kapell

 

Kontakt: Nord-Odal kirkelige fellesråd - Telefon: 62 97 88 20

 

 

Sør-Odal

 

Strøm kirke

Ullern kirke

Oppstad kirke

 

Kontakt: Sør-Odal kirkelige fellesråd - Telefon: 958 18 858

 

 

Vi har også sermonier i mange kommuner utenfor Odalen

Bergliveien - 2130 Knapper - Kontor: 62 97 16 80 / 91 33 58 32 - Fax: 62 97 16 49 - E-mail: postmaster@ronnaugs.no