Praktisk informasjon ved dødsfall.

 

Tingretten

Så snart Rønnaug`s Begravelsesbyrå har mottatt legeerklæring om dødsfall, blir dødsfallet meldt til tingretten.

 

De pårørende må ta kontakt med lensmann/tingrett i den kommunen som et dødsfall finner sted. Ved dødsfall i Nord-Odal tlf 62978000, Sør-Odal tlf 62966800

Kongsvinger tlf 62884376

 

Vi gjør oppmerksom på at ingen har rett til å disponere avdødes etterlatte verdier uten at skifteretten har samtykket eller gitt den nødvendige skifteattest i anledning dødsfallet.

 

Dødsfall på institusjon

I dag skjer de fleste dødsfall på institusjon, enten på sykehjem eller på sykehus. Avdøde blir stelt på avdelingen, det blir fylt ut en dødsattest, og familien får tilbud om å komme og se avdøde. Generell informasjon blir gitt, og familien blir rådet til å ta kontakt med et begravelsesbyrå.

 

Hvem skal sørge for gravferden?

Gravferdsloven regulerer hvem som har rett og plikt til å sørge for gravferden.

 

§9 Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for egen gravferd. Erklæringen skal være underskrevet og datert. Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste rett til å besørge gravferden: ektefelle / samboer som har levd i ekteskapslignende forhold, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.

 

Dødsannonsen

Rønnaug`s Begravelsesbyrå kan hjelpe familien med oppsett og oversending til alle landets aviser.

 

Melding om dødsfall

Som hovedregel får offentlige kontor melding om dødsfallet. Dette gjelder tingrett, folkeregister, trygdekontor, menighetskontor, kirkegård og kirkeverge. Organist og prest mottar også melding om dødsfallet uten at familien tar kontakt.

 

Andre instanser bør også få melding om dødsfallet. Dette må familien selv ta hånd om. Vi er selvfølgelig behjelpelige om det behøves.

 

Send melding om dødsfallet til:

 

• Telefon - og mobiloperatør, endring i oppføring/stenging

• Bank og forsikringsselskap

• Postverket, omadressering

• Foreninger, for eksempel fagforening

• NRK, lisenskontor

• Borettslag / husvert

• Hjelpemiddelsentralen (lånt utstyr)

• Strømleverandør

• Tannlege og fastlege

• Biltilsynet

• Abonnement, avis / tidsskrift

• Digitale medier (Facebook, MSN etc.)

Bergliveien - 2130 Knapper - Kontor: 62 97 16 80 / 91 33 58 32 - Fax: 62 97 16 49 - E-mail: postmaster@ronnaugs.no